Uchwała nr XIX/94/04Rady Gminy Rypinz dnia 6 października 2004w sprawie opłaty za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Uchwała nr XIX/94/04
Rady Gminy Rypin
z dnia 6 października 2004


w sprawie opłaty za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Ustala się na 2005 rok opłatę z ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,45 zł za 1m3 + 7% podatku VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 
     Piotr Pawłowski
 

plik do pobrania (20kB) plik
 

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (22 października 2004, 11:45:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2572