Uchwała nr XXII/141/17RADY GMINY RYPINz dnia 23 marca 2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/141/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 marca 2017


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała nr XXII/141/17 wraz z załącznikami i uzasadnieniem (381kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1303 z dnia 2017-03-31

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (6 kwietnia 2017, 09:00:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418