Uchwała nr XXII/143/17RADY GMINY RYPINz dnia 23 marca 2017w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/143/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała nr XXII/143/17 wraz z uzasadnieniem (188kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1304 z dnia 2017-03-31

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (6 kwietnia 2017, 09:07:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389