Uchwała nr XXII/144/17RADY GMINY RYPINz dnia 23 marca 2017w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkołyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 133 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/144/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 133 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała nr XXII/144/17 wraz z uzasadnieniem (186kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1305 z dnia 2017-03-31

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (6 kwietnia 2017, 09:13:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353