Uchwała nr XXIII/153/17RADY GMINY RYPINz dnia 26 kwietnia 2017w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/153/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała nr XXIII/153/17 wraz z załącznikiem oraz uzasadnieniem (290kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2063 z dnia 2017-04-28

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (28 kwietnia 2017, 14:55:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432