Uchwała nr XIX/98/04Rady Gminy Rypinz dnia 6 października 2004w sprawie rozpatrzenia skargiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Uchwała nr XIX/98/04
Rady Gminy Rypin
z dnia 6 października 2004


w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Po rozpatrzeniu skargi na działania Wójta Gminy Rypin złożonej przez Panią Alinę Zgórzyńską zam. Głowińsk 42, uznać skargę za bezzasadną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady
 
     Piotr Pawłowski

Uchwała Nr XIX/98/04 (20kB) plik

Uzasadnienie (22kB) word

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (25 października 2004, 09:58:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2131