Uchwała nr XXV/163/17RADY GMINY RYPINz dnia 22 czerwca 2017zmieniająca uchwałę nr XXI/138/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 , poz. 1948, z 2017r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXV/163/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 22 czerwca 2017


zmieniająca uchwałę nr XXI/138/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 , poz. 1948, z 2017r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) uchwala się co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała nr XXV/163/17 wraz z uzasadnieniem (185kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2621 z dnia 2017-06-28

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (28 czerwca 2017, 15:05:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 429