Uchwała nr XXIX/177/17RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2017w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ( M.P. z 2017 r., poz. 800) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/177/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2017


w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ( M.P. z 2017 r., poz. 800) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
UCHWAŁA NR XXIX/177/17 RADY GMINY RYPIN wraz z uzasadnieniem (191kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4931 z dnia 2017-12-05

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (20 grudnia 2017, 11:38:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548