Uchwała nr XXIX/186/17RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2017-2022Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/186/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2017-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
UCHWAŁA NR XXIX/186/17 RADY GMINY RYPIN wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem (4158kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (20 grudnia 2017, 12:34:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391