Uchwała nr XXXV/216/18RADY GMINY RYPINz dnia 14 czerwca 2018w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.–Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 i poz. 2203) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/216/18
RADY GMINY RYPIN
z dnia 14 czerwca 2018


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.–Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 i poz. 2203) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXV/216/18 (190kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz. 3382 z dnia 2018-06-29

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (28 czerwca 2018, 12:55:56)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (2 lipca 2018, 13:20:19)
Zmieniono: dodanie daty publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 459