Uchwała nr II/12/18RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2018 - 2021 Na podstawie art. 226, 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/12/18
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 226, 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr II/12/18 (6303kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 grudnia 2018, 14:20:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521