Uchwała nr III/26/18RADY GMINY RYPINz dnia 28 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2018–2021 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/26/18
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2018–2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr III/26/18 (444kB) pdf

Załączniki (299kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (9 stycznia 2019, 10:21:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510