Uchwała nr III/28/18RADY GMINY RYPINz dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2019 – 2025 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/28/18
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2019 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr III/28/18 (444kB) pdf

Załączniki (417kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (9 stycznia 2019, 10:35:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 496