Uchwała nr XII/88/19RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2019w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1696 i poz. 1815), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 i poz. 2244) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2019 r., poz. 738) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/88/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1696 i poz. 1815), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 i poz. 2244) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2019 r., poz. 738) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XII/88/19 (379kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (512kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019, poz. 6198 z dnia 2019-11-25

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Sokołowska-Dytrych
Opublikował: Agnieszka Liszewska (26 listopada 2019, 14:04:51)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (26 listopada 2019, 14:06:18)
Zmieniono: dodano uzasadnienie do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335