Uchwała nr XII/94/19RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245) oraz § 16, ust.2 uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/94/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245) oraz § 16, ust.2 uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 r. uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XII/94/19 wraz z uzasadnieniem (1739kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019, poz. 6204 z dnia 2019-11-25

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (26 listopada 2019, 14:22:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469