Uchwała nr XII/98/19RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2019w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, zm. poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133) w związku ze złożoną skargą na działalność Wójta Gminy Rypin uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/98/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, zm. poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133) w związku ze złożoną skargą na działalność Wójta Gminy Rypin uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XII/98/19 (799kB) pdf


(Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia jawności dokonała Agnieszka Liszewska, podinsp. urzędu gminy)
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (27 listopada 2019, 14:22:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 500