Uchwała nr XIII/100/19RADY GMINY RYPINz dnia 11 grudnia 2019w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, poz.1309) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/100/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256, poz.1309) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIII/100/19 (198kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (344kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019, poz. 7229 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 grudnia 2019, 12:47:10)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (18 grudnia 2019, 13:36:10)
Zmieniono: dodano uzasadnienie do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 506