Uchwała nr XIII/101/19RADY GMINY RYPINz dnia 11 grudnia 2019w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, pkt 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/101/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, pkt 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIII/101/19 (103kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (344kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019, poz. 7230 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Śmiechewicz
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 grudnia 2019, 13:04:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 991