Uchwała nr Nr XIV/112/19RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2019w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020- 2026 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz.1815)

Uchwała nr Nr XIV/112/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020- 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz.1815)


Uchwała Nr XIV/112/19 (11201kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 stycznia 2020, 14:18:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 440