Uchwała nr XV/123/20RADY GMINY RYPINz dnia 4 lutego 2020zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiskaNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571 i poz. 1815), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, i poz. 1649) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/123/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 4 lutego 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571 i poz. 1815), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, i poz. 1649) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2087 i poz. 2166) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/123/20 (207kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020, poz. 881 z dnia 2020-02-12

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (14 lutego 2020, 13:56:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481