Uchwała nr XV/126/20RADY GMINY RYPINz dnia 4 lutego 2020w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rypin w roku szkolnym 2019/2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm. poz. 1680, poz. 2197 oraz poz. 2248) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/126/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 4 lutego 2020


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rypin w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm. poz. 1680, poz. 2197 oraz poz. 2248) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/126/20 (108kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (350kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020, poz. 878 z dnia 2020-02-12

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (14 lutego 2020, 14:01:03)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (14 lutego 2020, 14:02:25)
Zmieniono: dodano uzasadnienie do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 464