Uchwała nr XVI/132/20RADY GMINY RYPINz dnia 29 maja 2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/132/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 maja 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVI/132/20 (113kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (345kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2020 r., poz. 2902 z dnia 2020-06-04

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kalinowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (8 czerwca 2020, 13:38:08)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (8 czerwca 2020, 13:41:47)
Zmieniono: dodanie uzasadnienia do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 452