Uchwała nr XIX/149/20RADY GMINY RYPINz dnia 24 września 2020w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/149/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 24 września 2020


w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIX/149/20 (328kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2020, poz. 4601 z dnia 2020-10-01

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kalinowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 października 2020, 08:59:11)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 października 2020, 15:09:11)
Zmieniono: dodano informację o publikacji uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 275