Uchwała nr XIX/150/20RADY GMINY RYPINz dnia 24 września 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym MariankiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/150/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 24 września 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Marianki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIX/150/20 (517kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Tomaszewski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 października 2020, 09:00:55)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 października 2020, 09:04:56)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 348