Uchwała nr XX/153/20RADY GMINY RYPINz dnia 20 października 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz.374, poz.568, poz. 695 i poz. 1175) oraz § 16 ust. 2 uchwały Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/153/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 października 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz.374, poz.568, poz. 695 i poz. 1175) oraz § 16 ust. 2 uchwały Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 r. uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XX/153/20 (1062kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (21 października 2020, 12:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241