Uchwała nr XX/154/20RADY GMINY RYPINz dnia 20 października 2020w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471 poz. 782) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/154/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 października 2020


w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471 poz. 782) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XX/154/20 (657kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Łukasz Borkowski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (21 października 2020, 12:50:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228