Uchwała nr XXI/156/20RADY GMINY RYPINz dnia 27 listopada 2020w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 roka podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 673) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/156/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 673) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXI/156/20 (190kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2020, poz.6017 z dnia 2020-12-03

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Grabarczyk
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 grudnia 2020, 08:06:44)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (4 grudnia 2020, 12:12:25)
Zmieniono: informacja o publikacji uchwały dzienniku urzędowym województwa kujawsko - pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285