Uchwała nr XXI/158/20RADY GMINY RYPINz dnia 27 listopada 2020w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 i poz. 1378) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2020 r., poz. 673) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/158/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 i poz. 1378) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2020 r., poz. 673) uchwala się, co następuje:Uchwała XXI/158/20 (381kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2020, poz. 6019 z dnia 2020-12-03

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Sokołowska-Dytrych
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 grudnia 2020, 09:36:44)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (4 grudnia 2020, 12:15:40)
Zmieniono: informacja o publikacji uchwały dzienniku urzędowym województwa kujawsko - pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 291