Uchwała nr XXI/159/20RADY GMINY RYPINz dnia 27 listopada 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, pkt 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/159/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, pkt 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXI/159/20 (198kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2020, poz. 6020 z dnia 2020-12-03

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Śmiechewicz
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 grudnia 2020, 09:43:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (4 grudnia 2020, 12:16:29)
Zmieniono: informacja o publikacji uchwały dzienniku urzędowym województwa kujawsko - pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 372