Uchwała nr XXI/161/20RADY GMINY RYPINz dnia 27 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz. 695 i poz. 1175) oraz § 16, ust.2 uchwały Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/161/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz. 695 i poz. 1175) oraz § 16, ust.2 uchwały Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 r. uchwala się, co następuje:


Uchwała XXI/161/20 (1201kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 grudnia 2020, 09:58:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279