Uchwała nr XXI/162/20RADY GMINY RYPINz dnia 27 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020-2026Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/162/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020-2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568 i poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXI/162/20 (7514kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 grudnia 2020, 10:10:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306