Uchwała nr XXII/167/20RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020 - 2026 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320)Rada Gminy Rypin uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/167/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020 - 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320)Rada Gminy Rypin uchwala, co następuje:


Uchwała Nr XXII/167/20 (6373kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 stycznia 2021, 14:45:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 557