Uchwała nr XXII/169/20RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2021 - 2028 Na podstawie art. 226, 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/169/20
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 226, 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXII/169/20 (15373kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 stycznia 2021, 15:01:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343