Uchwała nr XXVIII/203/21RADY GMINY RYPINz dnia 29 września 2021w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Rypin za pomocą innego instrumentu płatniczegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/203/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 września 2021


w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Rypin za pomocą innego instrumentu płatniczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXVIII/203/21 (213kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2021, Poz. 4850 z dnia 2021-10-05

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 października 2021, 14:15:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255