Uchwała nr XXIX/208/21RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2021w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/208/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, poz. 1372) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIX/208 (413kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2021, Poz. 6227 z dnia 2021-12-03

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Sokołowska-Dytrych
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 grudnia 2021, 13:37:38)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 marca 2022, 11:00:01)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184