Uchwała nr XXIX/212/21RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2021w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnychNa podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6, ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/212/21
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6, ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXIX/212/21 (222kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Paprocki
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 grudnia 2021, 14:10:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107