Uchwała nr XXXII/232/22RADY GMINY RYPINz dnia 16 marca 2022w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i poz. 583) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/232/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 16 marca 2022


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i poz. 583) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXII/232/22 (264kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2022, Poz. 1362 z dnia 2022-03-21

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Chludzińska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 marca 2022, 12:44:53)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (22 marca 2022, 09:11:44)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 647