Uchwała nr XXXV/244/22RADY GMINY RYPINz dnia 14 czerwca 2022w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2022-2029Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz.1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/244/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 14 czerwca 2022


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2022-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz.1079) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXV/244/22 (6805kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Czajkowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (20 czerwca 2022, 14:12:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162