Uchwała nr XXXV/245/22RADY GMINY RYPINz dnia 14 czerwca 2022w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270 i z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/245/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 14 czerwca 2022


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270 i z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXV/245/22 (259kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Andrzej Ciborski
Opublikował: Agnieszka Liszewska (20 czerwca 2022, 14:21:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184