Uchwała nr XXXVII/257/22RADY GMINY RYPINz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie uchylenia uchwałyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 96 ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r., poz. 2268, poz. 2270 i z 2022 r. poz. 1, poz. 66 i poz. 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/257/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 96 ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r., poz. 2268, poz. 2270 i z 2022 r. poz. 1, poz. 66 i poz. 1079) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXVII/257/22 (254kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kalinowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (30 sierpnia 2022, 10:18:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221