Uchwała nr XXXVII/258/22RADY GMINY RYPINz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, poz. 1491, poz. 2052, z 2022 r., poz. 1301) w związku ze złożoną skargą na działalność Wójta Gminy Rypin uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/258/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, poz. 1491, poz. 2052, z 2022 r., poz. 1301) w związku ze złożoną skargą na działalność Wójta Gminy Rypin uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXVII/258/22 (268kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Paprocki
Opublikował: Agnieszka Liszewska (30 sierpnia 2022, 10:20:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151