Uchwała nr XLI/273/22RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2022w sprawie rozpatrzenia ponowienia petycjiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/273/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie rozpatrzenia ponowienia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLI/273/22 (265kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Mariusz Paprocki
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 grudnia 2022, 14:42:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202