Uchwała nr XLI/275/22RADY GMINY RYPINz dnia 29 listopada 2022w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/275/22
RADY GMINY RYPIN
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLI/275/22 (401kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Marzena Zdrojewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 grudnia 2022, 14:45:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112