Uchwała nr XLV/297/23RADY GMINY RYPINz dnia 31 stycznia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268, poz. 2270 i z 2022r., poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1812, poz.1967, poz.2140 i poz.2754) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/297/23
RADY GMINY RYPIN
z dnia 31 stycznia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268, poz. 2270 i z 2022r., poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1812, poz.1967, poz.2140 i poz.2754) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLV/297/23 (267kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2023, poz. 1017 z dnia 2023-02-08

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kalinowska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 lutego 2023, 14:17:01)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (15 lutego 2023, 09:35:23)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 109