Prawo miejscowe rok 2020

Uchwała Nr XV/120/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/875.

Uchwała Nr XV/121/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/876.

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/887.

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/881.

Uchwała Nr XV/126/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rypin w roku szkolnym 2019/2020, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/878.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (13 marca 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (13 marca 2020, 12:23:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188