Podatek od nieruchomościStawki podatku od nieruchomości na 2004 rok zostały ustalone na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm. )

1/ od budynków lub ich części :
a)  mieszkalnych   - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
-17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)  letniskowych - 5,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f)   pozostałych - 1,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2/ od budowli - 2 % ich wartości
3/ od gruntów :
a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2
powierzchni,
b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
-   3,41 zł od 1 ha powierzchni,
c)    pozostałych - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,


Podatek od nieruchomości płatny jest u sołtysa , w kasie urzędu gminy lub na konto bankowe.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (19 lutego 2004)
Opublikował: Julita Lewandowska (19 lutego 2004, 09:41:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1952