Podatek od środków transportowych


Stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.10 ust.1, art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm. ) w wysokości :1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
    a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 430,- zł,
    b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  -  720,- zł , 
    c) powyżej 9 ton  -  850,- zł,
 
2/ od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
    uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :
a)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi – dwie - 1.800,-zł,
- o liczbie osi – trzy - 1.800,-zł,
b)  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
- o liczbie osi – trzy - 1.800,- zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.800,- zł,
c)   równej lub wyższej niż 26 ton :
- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.800,- zł,
 
3/ od samochodów ciężarowych z innym system zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :
a)  równej  lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi- dwie - 1.800,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1.800,- zł,
b)    równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
- o liczbie osi – trzy - 1.800,- zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej  -  1.800,- zł,
c)     równej lub wyższej niż 26 ton :
- o liczbie osi – cztery i więcej  - 2.452,80,- zł,
 
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  - 1.200,- zł,
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton  -  1.200,- zł,
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton -  1.200,- zł,
 
5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
    uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi – dwie - 1.500,- zł,
b)  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – dwie - 1.500,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1.800,- zł,
c)     wyższej niż 36 ton :
- o liczbie osi – dwie - 2.000,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 2.300,- zł,
 
6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
    z naczepą lub przyczepą, z innym system zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
    masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
- liczbie osi – dwie -  1.500,- zł,
b)    równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – dwie -  1.937,76 zł,
c)     wyższej niż 36 ton :
- o liczbie osi – dwie -  2.300,- zł,
- o liczbie osi – trzy -  2.548,65 zł,
 
7/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
    masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością
    rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 700,- zł
 
8/ od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
    równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi – jedna -   800,- zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna -   800,- zł,
- o liczbie osi – dwie - 850,- zł,
c)     równej lub wyższej niż 36 ton :
- o liczbie osi – dwie - 1.200,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1.200,- zł,
 
9/ od przyczep lub naczep z innym system zawieszenia oso jezdnych o dopuszczalnej
    masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi – jedna - 800,- zł,
b)    równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – jedna  -    800,- zł,
- o liczbie osi – dwie  - 1.292,- zł,
c)     wyższej niż 36 ton :
- o liczbie osi – dwie  - 1.700,- zł,
- o liczbie osi – trzy - 1.400,- zł,
 
10/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
      a) mniejszej niż 30 miejsc   -   800,- zł,
      równej lub wyższej niż 30 miejsc    -  1.800,- zł,


Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe gminy, stanowiące jej własność i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminy i jednostek pomocniczych oraz samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej 3,5 tony.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (19 lutego 2004)
Opublikował: Julita Lewandowska (19 lutego 2004, 10:03:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1630