Opłata administracyjna

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) , art.18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. ) wprowadza się opłatę administracyjną na 2004 rok za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, a wykonywane przez organy podległe radzie gminy :

1/ za sporządzenie testamentu przez wójta lub sekretarza gminy      - 190,- zł,
2/ za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego gminy                                                               - 190,- zł,

Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie urzędu gminy przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (19 lutego 2004)
Opublikował: Julita Lewandowska (19 lutego 2004, 10:22:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1742