Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2005 rok została ustalona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ), art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826), oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. ( M. P. Nr 44, poz. 781 ).

Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. w wysokości 120,40 za
1 m3
stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego na 2005 r.


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (30 grudnia 2004)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 grudnia 2004, 09:55:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1444