Podatek rolny

Stawka podatku rolnego na 2008 rok została uchwalona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747 ) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. ( M. P. Nr 77, poz. 831 ):

Obniżono średnią cenę żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu  żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 r. ( M.P. Nr 77 poz. 831 ) z kwoty 58,29 zł za 1dt do kwoty 30,00 zł za 1dt i stanowi ona podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (20 listopada 2007)
Opublikował: Agnieszka Krauza (29 sierpnia 2008, 09:17:59)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (8 lipca 2009, 11:19:21)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1223